PERSBERICHT

Bekendmaking reünie Pieter Zeeman school 2 juni 2018

Reünie Pieter Zeeman school

 

Zierikzee, 15 februari 2018

 

Zierikzee – Oud-leerlingen Stichting BOLUS en Pontes Pieter Zeeman trappen Reünie 50 jaar bestaan af.

 

Inleiding

Op zaterdag 2 juni 2018 wordt voor oud-leerlingen, -leerkrachten en -medewerkers op de Pontes Pieter Zeeman school een reünie gehouden.

Op die dag viert de school het vijftigjarig bestaan.

 

Kern

De schoolreünie wordt georganiseerd door oud-leerlingen Hester Broer-Jänsch, Martijn Schimmer en Henning van den Akker in nauwe samenwerking met de school, rector Peter van der Gaag en docente Engels Suzanne Roojers.

 

De dag start om 10:00 met koffie en een bolus en om 17:00 rinkelt de schoolbel om het einde van de festiviteiten in te luiden.

Er worden gedurende de dag klassenfoto’s genomen, de sportvelden vormen het decor voor muziek en sportieve activiteiten, er worden rondleidingen gegeven en er kunnen lessen gevolgd worden ‘als vanouds’ in de lokalen.

Gedetailleerde informatie en kaartverkoop is te vinden op www.professorzeeman.nl

 

De reünie is tevens de aftrap van onlangs hiertoe opgerichte Stichting B.O.L.U.S., die een langere relatie tussen oud-leerlingen onderling en de school beoogt.

Stichting BOLUS staat voor: Belangen Oud-Leerlingen Uit Schouwen-Duiveland.

Meer hierover staat op http://www.professorzeeman.nl/stichtingbolus.

 

Het enthousiasme van oud-leerlingen om zich te verenigen blijkt uit de ruim 2800 actieve leden van de Facebook-groep https://www.facebook.com/groups/pieterzeeman

 

Hoewel het ‘recht van scholasterij’ geldt sinds 6 mei 1304 is de ‘school voor voortgezet onderwijs’ ingevoerd met de Mammoetwet en bestaat zij in deze vorm sinds 1968.

 

————————————————————————————————————–

Einde persbericht

 

T.a.v. redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stichting BOLUS 

IJsclubdwarsstraat 8

3061GW   Rotterdam

Voorzitter 

Henning van den Akker

henning@professorzeeman.nl

06 16076699

Secretaris

Hester Broer-Jänsch

hester@professorzeeman.nl

06 10939720

Penningmeester

Martijn Schimmer

martijn@professorzeeman.nl

06 14455435

 

Pontes Pieter Zeeman

Hatfieldpark 1 4301 XC Zierikzee

www.pieterzeeman.nl

Telefoon: 0111 415 751

——————————————————————————————————————-

FOTO:

Onderschrift:
Foto genomen in medewerkers-kamer Pontes Pieter Zeeman School.
Op de achtergrond professor Pieter Zeeman zelf.
v.l.n.r.; Drie van de vijf organisatoren Martijn Schimmer,  Peter van der Gaag, Henning van den Akker

 

Reünie Pieter Zeeman school (Pontes)

Stichting BOLUS
Henning van den Akker    voorzitter (0616076699)    henning@professorzeeman.nl
Hester Broer-Jänsch        secretaris                           hester@professorzeeman.nl
Martijn Schimmer             penningmeester                 martijn@professorzeeman.nl

Bankrekening

Een stichting heeft een rekening nodig. Vanwege het regionale karakter en het feit dat zij zich richten op onderwijs en stichtingen/verenigingen in het bijzonder kozen we na een rondgang voor Rabobank.

Hierin hebben juist geen persoonlijke contacten of eigen rekeningen een rol gespeeld.  Geen van de bestuurders had zelf een rekening lopen bij de Rabobank.

Stichting BOLUS is een feit

Tijdens de eerste gedachtenspinsels over een te houden reünie leek het op een feestje voor een aantal schooljaren. Toen het 50-jarig bestaan in beeld kwam begin zomer 2017 werd duidelijk dat niemand zin had om zijn boodschappen- of Zilvervloot-rekening hiervoor beschikbaar te stellen. Vragen als ‘wat nou als’, maar ook: Duhuh, straks verdenken ze één van ons een greep uit de kas te doen… leidde als snel tot de conclusie dat een Stichting, met rekening, boekhouder, inzichtelijke begroting een goede beslissing is. Daarnaast kan de stichting vergunningen aanvragen, sponsors/partners benaderen en donaties ontvangen.

Niet onbelangrijk was de tweede gedachte; een goed doel, beurs en een belang (netwerken in de regio) eraan te koppelen.

Zo is gebeurd en oud-leerling Gerco van Eck, Notaris bij Loyens & Loeff in Amsterdam en Rotterdam, was bereid de oprichting te begeleiden, zonder daar een factuur voor te stu

ren!

We hopen dat we zoveel mogelijk op zulk enthousiasme stuiten.

Meer over de Stichting BOLUS >>>

Samenwerking school loopt goed

Met verschillende gesprekken achter de rug loopt de samenwerking soepel tussen Rector Peter van der Gaag en de organisatoren van Stichting B.O.L.U.S.

Deze stichting werd maandag 15 januari opgericht en staat voor:

Belangen Oud-Leerlingen Uit Schouwen-Duiveland.

De stichting Bolus richt zich op oud-leerlingen en -medewerkers van de R.S.G. Professor Zeeman, tegenwoordig Pontes Professor Zeeman.

Dit houdt in dat VMBO, Praktijkschool, MAVO/HAVO/VWO van de hele groep daaronder vallen.

De datum voor de reünie is definitief 2 juni 2018. Hiervoor wordt een groep leerkrachten en oud-leerlingen gebundeld.

Binnenkort doen we een oproep om hulp te krijgen in allerlei klussen; er is erg veel te doen.

De gemeente hebben we ook gesproken, meer volgt hierover, maar ze zijn ook erg enthousiast.

Reünie 2018 50 jaar Pieter Zeeman school

Artikel PZC Reünie:

In de PZC Schouwen Duiveland werd een artikel gepubliceerd over de aanstaande reünie. Hoewel onvolledig én voorbarig in een aantal onderdelen publiceerde de journalist het toch. We hadden met de school en ons als team liever afgestemd over een tijdstip en meer volledig inhoud voor publicatie.

Lees meer >>